Hvad er lys?3 min read

LysTeori & Teknik
Forventet læsetid 3 minutter

Lys er ikke blot en grundlæggende forudsætning for at vi kan tage gode billeder. Lyset er grundlaget for selve livet. Det gør, at vi kan se verden omkring os, det vækker os om morgenen, giver os energi og gør os glade. Lyset sætter bogstaveligt talt kulør på tilværelsen og lader os se alting i farver. Men hvad er lys egentlig?

Lys er energi i form af elektromagnetisk stråling, som bevæger sig gennem rummet i små bundter af lyspartikler kaldet fotoner. Et foton er ren energi og har ingen masse. Det elektromagnetiske felt, der omkranser fotonet er usynligt, indtil det rammer en genstand, som enten kan absorbere eller reflektere lyset.

Det kan sammenlignes med en almindelig magnet. Denne er omgivet af et magnetfelt, som er umuligt at få øje på. Først når magneten nærmer sig en magnetisk genstand – f.eks. en knappenål – kan vi klart se, at feltet eksisterer.

Til forskel fra magnetfeltet omkring en traditionel magnet, har feltet omkring et foton en konstant styrke. Når et foton bevæger sig gennem rummet, svinger styrken af magnetfeltet fra nul til maksimal positiv styrke for derefter at vende tilbage til nul og gentage svingningen i negativ retning. Feltet er således negativt ladet halvdelen af tiden og positivt ladet den anden halvdel. Den gennemsnitlige ladning er derfor nul.

(Illustration: 123rf)

Som navnet antyder, indeholder det elektromagnetiske felt en anden komponent, nemlig elektricitet. Den elektriske styrke bevæger sig i svingninger, som er vinkelrette i forhold til den magnetiske. Hvis du forestiller dig, at de magnetiske svingninger bevæger sig lodret i forhold til en tredimensionel nul-akse, bevæger de elektriske svingninger sig vandret. Derudover er svingningerne modsatrettede. Når styrken af den magnetiske komponent er maksimalt positiv, er styrken af den elektriske komponent maksimalt negativ og omvendt. I daglig tale kaldes de elektromagnetiske svingninger for lysbølger.

Alle fotoner bevæger sig med samme hastighed, nemlig 299.792.458 meter i sekundet (lysets hastighed) men bølgelængden varierer. Jo mere energi, der er samlet i protonet, des kortere er bølgelængden. Bølgelængden måles i nanometer (1 nm = 0,000000001 m) og er bestemmende for den farve, vi ser.

(Illustration: 123rf)

Vi opfatter normalt Solens lys som hvidt, men Solens lys indeholder i virkeligheden alle de farver, man kan se i en regnbue. Når vi ser alle farverne samtidigt opfatter vi blot lyset som hvidt. Når lyset rammer en genstand – f.eks. en rød bold, absorberer bolden alle andre farver end den røde. Den røde farve reflekteres og det er denne reflektion, vi kan se. Et stykke hvidt papir reflekterer alle farver. Derfor opfatter vi det som hvidt.

Udover farven, er vi som fotografer interesseret i lysets styrke og kontrast. Vi ser på disse 3 faktorer i dette indlæg.

You May Also Like

Lysets kvalitet

Must Read

Ingen resultater fundet.

Menu